Bewegwijzering

Bewegwijzering van Pas Reclame werkt! Pas Reclame heeft jaren ervaring in het sturen van het verkeer. Op de openbare weg, uw terrein of werkvloer, wij weten hoe het verkeer gestuurd dient te worden en in welke geestelijke toestand de lezer/zoeker zich bevindt.

Laat uw klanten of reizigers niet zoeken, verhoog uw productie door het sturen van uw personeel en voorkom ergernissen.

Neem vandaag nog contact op met Pas Reclame en maak een afspraak om te bekijken hoe wij uw verkeer in betere banen kunnen begeleiden.

Bewegwijzering alledaags.

De verkeersborden in ons dagelijks wegverkeer zijn de bekendste vorm van bewegwijzering. Maar er zijn uiteraard veel meer facetten van bewegwijzering. Bewegwijzering wordt toegepast ter bevordering van het ´verkeer´. Onder verkeer verstaan we niet alleen het gemotoriseerde verkeer op de openbare weg maar dit kunnen ook voetgangers, fietsers of zelfs vliegtuigen zijn. Op de vliegvelden zijn ook vormen van markeringen en wegwijzers aangebracht voor de vliegtuigen m.b.t. het op stijgen, landen en taxiën van en naar de landingsbanen.

Bewegwijzeringsgroepen

Iedere bewegwijzering heeft zijn eigen uitstraling bepalend voor een doelgroep. Neem als voorbeeld maar eens de bewegwijzering van Schiphol, deze bewegwijzering is gemaakt voor de “nerveuze reiziger” die op tijd zijn vlucht wil halen.

Bewegwijzering kan dan ook in een aantal hoofdgroepen ingedeeld worden:

  • ANWB gestandaardiseerde wegwijzers (wegverkeer);
  • Gemeentelijke Wegwijzers, bijvoorbeeld voor bezienswaardigheden en/of naamsvermeldingen voor bedrijven op de industriegebieden;
  • Park en Terrein Wegwijzers, bijvoorbeeld voor het begeleiden van uw bezoekers rond bezienswaardigheden van uw park of het begeleiden van het vrachtverkeer op uw terrein;
  • Wegwijzers voor openbare gebouwen, bijvoorbeeld voor het begeleiden van burgers naar verscheiden afdelingen;
  • Wegwijzers voor kantoor, winkel en werkvloer, bijvoorbeeld voor het begeleiden van uw klanten en personeel.

Bewegwijzering & Pictogrammen

Iedereen kent ze en we kunnen ook niet meer zonder ze… Pictrogrammen. Pictogrammen zijn internationaal gestandaardiseerde symbolen die een aanduiding aangeven. Dit kan zijn een pijl voor een richting aanduiding maar ook de dame en de heer voor de toiletten zijn voorbeelden van pictogrammen. Het voordeel bij het gebruikt van pictogrammen is dat uw niet overal teksten bij hoeft te plaatsen, zeker in het geval van locaties waar internationale mensen rondlopen kunnen pictogrammen een uitkomst bieden om de taal barrieère te overbruggen en het verkeer toch in goede banen te leiden. Bij het opzetten van pictogrammen geldt er werkelijk maar één regel voor de functionaliteit:

Simplicity Rules!

Hoe eenvoudiger de afbeelding, hoe makkelijker het verkeer zal begrijpen wat u er van verwacht dat ze te doen.